Tất cả sản phẩm 

Đặc sản Việt Nam

Thực phẩm sạch HD cung cấp các món đặc sản Việt Nam ngon sạch cho quý khách hàng

Bề Bề Ôm Sả

150,000 ₫ / 500g

Chả tôm sú Đồ Sơn

150,000 ₫ / 500g

Nem Bề Bề Đồ Sơn

150,000 ₫ / Hộp (10 viên)

Nem Tôm Sú Đồ Sơn

170,000 ₫ / Hộp (10 viên)

Nem Cua Biển Đồ Sơn

160,000 ₫ / Hộp (10 viên)

Chả ốc Tây Hồ

150,000 ₫ / 500g

Chả cua bể Đồ Sơn

150,000 ₫ / 500g

Chả cốm Mễ Trì

115,000 ₫ / 500g